Arhīva pakalpojumi

Plaukti12

Elektronisko dokumentu apstrāde

scanning31

Citi arhīva pakalpojumi

shredding21

Dokumentu loģistika

Pamatojoties uz uzkrāto pieredzi arhīva telpu iekārtošanā un klientu arhīvu pārvietošanā, piedāvājam jebkura apjoma dokumentu pārvietošanu uz to glabāšanas vietu.

Dokumentu loģistika ietver:

  • Uzkrāto dokumentu, lietu izņemšanu no plauktiem, iepakošanu un transportēšanu
  • Pieņemšanu arhīva glabātavā un izvietošanu plauktos atbilstoši dokumentu glabāšanas shēmai
  • Klienta nodrošināšanu ar nepieciešamo iepakojamo materiālu un arhīva kastēm