Arhīva pakalpojumi

Plaukti12

Elektronisko dokumentu apstrāde

scanning31

Citi arhīva pakalpojumi

shredding21

Dokumentu glabāšana

SIA RIATech arhīvs atrodas tikai dažu kilometru attālumā no Rīgas centra un pie tā ir ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar vieglo transportu.

Arhīvā tiek izpildītas likumdošanā izvirzītās prasības arhīvu iekārtošanai un uzturēšanai:

  • Arhīva telpas ir atdalītas no biroja un cita rakstura telpām
  • Arhīva telpām ir atbilstošas signalizācijas sistēmas un tiek nodrošināta darbinieku piekļuves kontrole
  • Izveidota video novērošanas sistēma  arhīva telpās un teritorijā ar veikto darbību ierakstīšanu ciparu formātā
  • Arhīvā tiek uzturētas ugunsdrošības sistēmas un tās regulāri kontrolētas
  • Mikroklimats arhīvā atbilst dokumentu glabāšanas prasībām. Katru dienu tiek veikta klimata mērījumu reģistrācija
  • Arhīva glabātavas aprīkotas ar sertificētiem metāla sastatņu plauktiem un arhīva apkalpošanai visu nepieciešamo inventāru
  • Visas darbības ar glabāšanā pieņemtiem dokumentiem tiek  reģistrētas datu pārvaldības sistēmā
  • Arhīva glabātavas ir nodalītas no dokumentu pieņemšanas un dokumentu pirmsapstrādes telpām un klientu pieņemšanas zonas. 
  • Ar darbiniekiem ir noslēgti juridiski saistoši darba līgumi un konfidencialitātes līgumi
  • Arhīvā periodiski tiek veiktas iekšējās pārbaudes un ārējie auditi