Arhīva pakalpojumi

Plaukti12

Elektronisko dokumentu apstrāde

scanning31

Citi arhīva pakalpojumi

shredding21

Pakalpojumi

Dokumenti11 plaukti51 Dokumenti21 Scanning11 shredding12 Logistika11 Konsultacijas21

Dokumentu
apstrāde

Dokumentu
glabāšana

Dokumentu
izmantošana
un pieejamība

Elektronisko
dokumentu
apstrāde

Dokumentu
iznīcināšana

Dokumentu
loģistika

Konsultācijas
dokumentu un arhīvu
jautājumos